Diğer Belgeler

Protokol Belgesi (Pasaport Bilgilerini İçeren Belge)

Protokol Belgesi 23/11/2005 tarihinden itibaren İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport Bürolarınca verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten sonra İlçe Emniyet Müdürlükleri ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce de verilmeye devam edecektir.

Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımızdan müracaat ettiği Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge ) istenmektedir.

Protokol Belgesi Talep Eden Vatandaşlarımız Bu Belgeyi Nereden Alabilirler: İstanbul'da en yakın İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliğine veya müracaatları halinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğümüzce verilebilmektedir.

Giriş - Çıkış Belgesi

Giriş-Çıkış belgeleri; Konsolosluklara, Askerlik Şubelerine, SSK, BAĞKUR, YÖK gibi kurumlara verilmek üzere vatandaşlarımız tarafından istenilen yurt dışına çıkış ve ülkemize tekrar giriş bilgilerini içeren belgedir.

Giriş Çıkış Belgesi Alabileceğiniz Birimler
Atatürk Hava Limanı , Sabiha Gökçen Havaalanı , İl Emnniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü , İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliklerimizce ( Yeni kurulan İlçe Emniyet Müdürlükleri hariç ).

Libya'ya Gidecekler İçin Pasaportlarının Arapça Tercümelerinin Yapılması

11.05.2007 tarihi itibari ile Libya'ya seyahat edecek yabancıların pasaportlarında bulunan kimlik bilgilerinin Arapça tercümesinin pasaportta bulunması uygulamasının Libya makamlarınca mevcut olan yasa gereği zorunlu hale getirilmiştir.


Pasaporttaki kimlik bilgilerinin Arapça tercümesi için neler gereklidir;

Tercümesi yapılacak pasaportunuzun getirilmesi Nüfus cüzdanınızın aslı-fotokopisi Başvurunun, pasaport sahibi veya pasaport sahibinin vekalet verdiği kişi, tarafından yapılması Pasaportların Arapça tercümesi ve onaylanma işlemi vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü-Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlarımız ayrıca pasaportlarını tercüme büroları tarafından Arapca tercüme ettirerek onaylanma işlemini İlçe Emniyet Müdürlükleri-Pasaport Büro Amirliklerince yaptırabilmektedir.

Yabancılara Mahsus Pasaportlar

Yurtiçinde Ankara, İçel ve İstanbul Valilikleri trafından verilir. Bu pasaportlar iki çeşittir. Türkiye'ye yalnız bir giriş için veya Türkiye'den yalnız bir çıkış için muteber olan pasaportlardır. Giriş için verildiği takdirde Türkiye'ye girişin gerçekleşmesi, Türkiye'den çıkış için verildiği takdirde üzerindeki şerhte belirtilen memlekete gitmesiyle muteberliği son bulur. Bu pasaportların sahipleri tarafından itası tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memleketi terk etmek suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerekir. Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar İçişleri Bakanlığı'nın takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl geçerli olmak üzere tanzim edilir. Tabiiyetsiz bulunan veya tabiyet durumları muntazam bulunmadığından ikamet ve seyahatlerinde tabiiyetsizlere uygulanan muamelelere tabi tutulması İçişleri Bakanlığı'nca zaruri görülen kimselere anılan Bakanlığın alacağı kararlar üzerine verilir ve Türk vatandaşlığını iktisap bakımından hamiline herhangi bir hak oluşturmaz. Pasaport sahibinin tabiiyeti bakımından aynı durumda bulunup reşit olmayan ve iş sahibi bulunmayan kız veya erkek çocuklarının o pasaportun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasıyla aynı durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabilir.

Pasaport Yerine Geçen Belgeler

Pasavan, İdari Mektup, Gemiadamı Cüzdanı, Uçak Mürettebatı Belgesi, Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi, Hudut Geçiş Belgesi, Seyahat Belgesi, Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi.

Türkiye'ye Giriş ve Çıkış

Türkiye'ye giriş ve çıkışlar Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş ve çıkış kapılarından yapılır. Türkiye'ye giriş-çıkışta Hudut Kapısındaki görevlilere usulüne uygun düzenlenmiş, muteber bir pasaport ibraz edilmesi zorunludur. Öte yandan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerden Türk vatandaşlığı sabit olanlar Türkiye'ye kabul olunur. Ancak bunlardan pasaportsuz olanlar hakkında gerekli yasal işlem de yapılır. Vatandaş sınırdışı edilemez ve ülkeye girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Çift Uyruklu Vatandaşlarımız

Çift uyruklu vatandaşlarımız Türkiye'ye giriş-çıkışlarında ve Türkiye'de bulundukları süre içinde TC vatandaşı gibi işleme tabi tutulurlar. TC vatandaşlığını muhafaza edip de aynı zamanda başka bir Devlet Vatandaşı olanlar Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında TC pasaportu ibraz etmek zorundadır. Ancak istemeleri halinde ikinci ülke pasaportlarına da giriş-çıkış damgası vurulabilir. Çift uyruklu vatandaşlarımıza Türkiye'ye girebilmeleri için vize verilmesi söz konusu değildir.Çevrimiçi  

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?