turizm vizesi

Schengen Vizesi

Schengen Vizesi

ÖZET:
Avrupa Birliğinde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Schengen vizesi hangi ülke için alındıysa ilk seyahat o ülkeye yapılmalıdır. Örneğin İtalya için alınan vize ile önce Almanya'ya gitmek mümkün değildir. Ancak bir kere İtalya'ya gidildi ise sonraki seyahatlerde diğer Schengen ülkelerine seyahat etmek mümkündür. Seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.


DETAYLAR:
TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Asağıda örnek olarak verilmis sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

• akraba veya arkadas ziyareti
• turist olarak
• is için
• bir konferansa katılmak üzere
• veya sadece transit geçis için

Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir.
Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmis olan vize diğerlerine seyahat için de
geçerlidir. (İstisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, ya da hamilinin pasaportu tüm
Schengen ülkelerinde geçerli değilse sadece belirli ülkelere giris için geçerli olabilir).

TEK TİP SCHENGEN VİZEM İLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT EDEBİLİRİM?
AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA,SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKİYEDEN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk vatandasları ve Türkiyede ikamet eden üçüncü ülke vatandasları.
Basvuru sahibinin basvurusunu Türkiyeden yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde yasal olarak Türkiyede bulunan fakat Türkiyede ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandasları

VİZE BAŞVURUMU İNCELEYİP BAŞVURUMA İLİŞKİN KARAR VERMEYE HANGİ ÜYE DEVLET YETKİLİDİR?
Tek tip bir vize basvurusunu inceleyerek basvuruya iliskin karar vermeye asağıdaki Üye Devletler yetkilidir;

(a) Seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan Üye Devlet,

(b) Ziyaret sırasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları seyahat süresi veya kalıs sebebi bakımından esas varıs noktasını teskil eden Üye Devlet,

(c) Seyahat süresi veya kalıs sebebi bakımından esas varıs noktasını teskil eden birden fazla  Üye Devlet olması halinde, bu Üye Devletlerden herhangi biri,

(d) Esas varıs noktasının belirlenememesi halinde, basvuru sahibinin Üye Devletlerin topraklarına girmek için dıs hudutlarından geçeceği Üye Devlet

BAŞVURUMU NEREYE YAPABİLİRİM?
Basvurular, gidilecek ülkenin konsolosluğuna doğrudan veya bu amaçla belirlenmis bir hizmet sunucu firmaya yapılabilir.

VİZE BAŞVURUMU İNCELEYEREK BAŞVURUM HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ OLMAYAN BİR ÜLKEYE BAŞVURU YAPARSAM NE OLUR?
Bir basvuru yapıldığında Üye Devlet bunu inceleyerek karar verme yetkisi olup olmadığını  değerlendirir. Üye Devlet bu konuda yetkili değilse derhal basvuru formunu ve basvuru sahibi tarafından ibraz edilen tüm belgeleri vize ücreti ile birlikte iade ederek hangi Üye Devletin yetkili olduğunu belirtir.

VİZE ÜCRETİ

Basvuru sahipleri 60 EUR vize ücreti öder.
6 ila 12 yas grubundaki çocuklar 35 EUR vize ücreti öder.
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (FYROM), Sırbistan,Karadağ, Bosna - Hersek, Arnavutluk, Moldova Cumhuriyeti ile Gürcistan uyruklular 35 EUR öder.
Dikkat! Ücret, vize basvurusunun incelenmesi için ödenir dolayısıyla vize verilmemesi halinde iade edilmez.
(Üye Devletler ödemenin TL cinsinden ve/veya bir banka hesabına yapılamasını talep edebilirler.

VİZE ÜCRETİNDEN MUAF BASVURU SAHİPLERİ
Asağıdaki kategorilerden herhangi birindeki basvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:

(a) Altı yasından küçük çocuklar;
(b) Arastırma veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri,  yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;
(c) Bilimsel arastırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülkelerden arastırmacılara Üye Devletler tarafından tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan Avrupa Parlamentosunun 2005/761/EC sayılı Tavsiye Kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli Konsey toplantısında belirtildiği sekliyle, bilimsel arastırma yapmak üzere seyahat eden, üçüncü ülkelerden arastırmacılar;
(d) Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminer, konferans, sportif, kültürel veya eğitim aktivitelerine katılan yine kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yas ve
ındaki temsilcileri;
(e) Birlikte seyahat eden ya da seyahat kapsamında bir araya gelecek AB, Norveç, İzlanda, Lihtenstayn ve İsviçre vatandaslarının akrabaları.
Not: Bazı Üye Devletler belirli kategorilerdeki basvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti uygulayabilir.

HİZMET ÜCRETİ
Üye Devletin bireysel uygulamasına bağlı olarak, harici bir hizmet sağlayıcısı tarafından ek hizmet ücreti talep edilebilir.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Vize basvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin baslangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, basvuru yapılamaz. Ziyaretin planlandığı baslangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen yapılan basvurular kabul edilebilir; ancak, basvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için vize kararı, basvuru sahibinin seyahatine baslamayı planladığı tarihten SONRAYA kalabilir. Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmis olan zaman sınırlamalarına uymak ve gereken tedbirleri almak, basvuru sahibinin kendi sorumluluğudur. En az altı ay geçerliliği olan çoklu giris vizesi bulunan bir kisi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için basvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip baslatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakısan iki ayrı vize verilemez. Bununla birlikte vize basvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye'de milli bayramlar
dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye olunur. Tatil dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaslamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.

BAŞVURUMU TESLİM EDEBİLMEK İÇİN RANDEVU ALMAM GEREKİYOR MU?
Basvuru sahiplerinden, basvurularını teslim etmek üzere randevu almaları talep edilebilir.

SEYAHAT BELGELERİNDE (PASAPORT) KABUL EDİLEBİLECEK ASGARİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
Tek girisli vize basvurusu yapılıyor ise, sunulan seyahat belgesinin, kisinin Üye Devlet sınırlarını  terk etmeyi planladığı tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir.  Çok girisli vize basvurularında ise, sunulan seyahat belgesinin, kisinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı en son tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir. Seyahat belgesinde en az iki sayfa olmak üzere yeterli sayıda bos sayfa BULUNMALIDIR–
bunlardan biri, vize etiketinin yapıstırılacağı sayfa olup diğeri ise sınır kontrol makamlarının basacağı mühür için kullanılacaktır.

PASAPORTUM ÜZERİNDE VİZE BASVURUMUN UYGUN OLDUĞUNA DAİR BİR DAMGA
OLMALI MI?
Bir basvuru uygun görüldüğü takdirde yetkili konsolosluk, basvuru sahibinin seyahat belgesine bir damga vurur. Bu damga, basvuruyu inceleyen Üye Devletin hangisi olduğunu, basvurunun tarihini (örn: 22.4.2011) ve vize basvurusunu değerlendiren makamı gösterir. Bu damga, herhangi bir yasal sonuç doğurmaz ve vize basıldığında etiket, damganın vurulduğu sayfaya yapıstırılır. Diplomatik ve hizmet pasaportları damgalanmaz.

HERHANGİ BİR MÜLAKATA GİRMEM GEREKİYOR MU?
Basvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından mülakat daveti yapılabilir.

BASVURUM NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Uygun bulunan basvuru, yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde karara bağlanır.  Özellikle basvurunun ayrıntılı bir tahkikat gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, azami 30 takvim gününe kadar uzatılabilir.  İstisnai olarak, özel bazı durumlarda ek bir takım belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre azami 60 takvim gününe çıkabilir.

VİZE BASVURUM REDDEDİLİRSE NE YAPABİLİRİM?
5 Nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen uygulamayla, vize basvurusu reddedilenlere durumları  resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kisilerin, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır. Temyiz islemleri, basvuruyla ilgili nihai kararı veren Üye Devlete karsı ve o Üye Devletin ulusal kanunları uyarınca yürütülür. Her bir Üye Devlet temiz hakkı ile basvurunun yapılabileceği yetkili makam ve basvuru süresi de dâhil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına iliskin prosedürleri ve ulusal kanunda referans alınacak ilgili bölümleri belirtir. Bu bilgileri ret kararı ve gerekçesini bildirmek üzere tarafınıza verilecek olan formda bulabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİYLE SEYAHAT EDERKEN HANGİ BELGELERİ YANIMDA BULUNDURMALIYIM?
Sadece Schengen vizenizin olması, Schengen Bölgesine (yani Schengen vizesi veren ülkelerin topraklarına) otomatikman giris hakkınız olduğu anlamına gelmez. Vize alan kisi dıs sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı süre için kalıs amacını ve kosullarını; hem kalıs süresi boyunca hem de mensei ülkesine dönüsüyle veya girisinin kesin olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçisiyle ilgili giderleri karsılayacak yeterli kaynağının bulunduğunu veya bu araçları kanuni yollarla dinebilecek durumda olduğunu gösteren belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte basvuru sahiplerinden, Üye Devletlerin sınırları dâhilinde geçerli olacak ve planlanan kalıs veya transit geçis süresinin tamamını  kapsayacak yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları da istenir (ayrıntılar için yukarıdaki bölüme bakınız).

AİLE MENSUPLARIM AB/AEA VATANDASI İSE HANGİ KURALLARA TÂBİYİM?
Sayet AB/AEA veya İsviçre vatandası olan bir bireyin ailesinin mensubu iseniz, asağıdaki kosulları  karsıladığınız sürece hızlandırılmıs serbest vize prosedüründen aydalanabilirsiniz:
1.- AB/AEA veya İsviçre vatandası olan bir bireyin (veya bu bireyin esi/ kayıtlı partnerinin) ailesine mensupsanız (bu kapsamda yer alanlar: es, kayıtlı partner, 21 yasından küçük çocuk veya bakmakla yükümlü olunan aile mensubu); VE
2.- AB/AEA veya İsviçre vatandası olan o birey, vatandası olduğu Üye Devletten baska bir Üye Devlette ikamet ediyor veya ikamet almak üzere o ülkeye seyahat ediyorsa; VE
3.- AB/AEA veya İsviçre vatandası olan bireye eslik ediyor veya birlikte ikamet etmek üzere kendisiyle bir araya gelmeyi planlıyorsanız. Vize basvurusu, AB/AEA veya İsviçre vatandası olan o bireyin mensei ülkesinin konsolosluğuna değil anılan bireyin ikamet etmeyi planladığı ülkenin konsolosluğuna yapılmalıdır. Sayet vize kolaylığından faydalanabileceğinizi düsünüyorsanız, vize basvurunuzu yaparken bu kriterleri karsıladığınızı kanıtlayan belgeleri sunmanız gerekmektedir.Çevrimiçi  

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?